Expertis inom Industriella robotar & Elektronikindustri | Modis

Industrirobotar & Elektronik

Den fjärde industrirevolutionen är här och den kräver förbättringar av industrirobotar och elektronik.

Den här sektorn kommer att uppleva en explosion inom användningen av robotar för industritillämpningar och en ökande förekomst av robotar i hemmet och på arbetsplatsen. 

Användandet av robotar inom industrin, i hemmet och på arbetsplatser kommer att öka explosionsartat. Samtidigt driver den ökade tillämpningen av Internet of Things inom näringsliv och i människors privata liv fram en kraftig omvandling av elektronik.

Alla företag inom industrisektorn måste nu anpassa sig och lära sig hantera den effektiviseringen som automation leder till.

Våra tre fokusområden:

1. Robottillverkning

Det finns många fördelar med att använda robotar som arbetskraft – det har redan biltillverkningsbranschen och elektronikindustrin visat. I nuläget används robotar vanligtvis då arbetsförhållanden är riskfyllda eller om ett arbetsmoment är väldigt repetitivt. Det finns därför ett massivt utrymme för ett ökat användande av robotar. I Sydkorea används redan 630 robotar per 10 000 anställda. Det globala genomsnittet ligger däremot på 74.

Inom kort kommer AI-aktiverade och rörelseavkännande samarbetsrobotar (cobots) att arbeta på fabriksgolven. Antingen för att assisterar människor eller för att utföra vissa av deras arbetsuppgifter. Men det återstår fortfarande en hel del förberedelser för automatisering av system. Datakrav behöver fastställas och robotar behöver utrustas med de sensorer som arbetsuppgifterna kräver.

Vi har ett globalt nätverk på nästan 30 000 medarbetare med gränsöverskridande expertis inom tillverkningsteknik och IT-tjänster. Vi kan ta fram rätt lösning för dig. Från design och prototyputveckling av industrirobotar och elektronik till planering och drift av nätverkstjänster för övervakning och styrning av dem.

2. Internet of Things

Efterfrågan på uppkopplade saker accelererar bland konsumenter. Trots att dessa saker ännu inte finns överallt så är konsumenter väl bekanta med Roombas, uppkopplade belysningssystem och självreglerande uppvärmning. Hittills anses dessa prylar fortfarande inte vara tillräckligt smarta. Robotdammsugare fastnar under stolar, synkroniserad belysning tappar snabbt i styrka och värmestyrning kan sällan leverera perfekt temperatur.

AI, Big Data och alltmer sofistikerad elektronik innebär ändå att rätt förutsättningar finns för att omvandla både hushåll och kontor. Företag som vill behålla sin konkurrenskraft i samband med den här utvecklingen måste dra ner på kostnader, anpassa produktionen och förnya sig för att leverera rätt lösningar.

Vi har över 5 000 medarbetare med specialistkunskaper som omfattar allt ifrån mobilutveckling till hantering av relationsdatabaser och ostrukturerade databaser. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt talang för dina behov eller själva leda nya utvecklings- och innovationsprojekt.

3. Nya produktionsmodeller

Kraven på kapitalinnehav och minskade kostnader inom robotics och elektronik innebär att man måste beakta nya produktionsmodeller parallellt med de redan etablerade. Tillverkare av originalutrustning (OEM) bör överväga att samarbeta med elektroniktillverkare. De kan då utkontraktera design av tids- och kvalitetskritiska produkter eller säkerställa att det finns resurser under perioder med hög belastning.

Det är också viktigt att fokusera på hur kunskap som erhålls från robotenheter i en anläggning eller ett land kan överföras till andra enheter som utför liknande tillämpningar. Vid integrering av robotar i företagets övergripande datasystem är det även avgörande att använda Robotics as a service (Raas).

Vårt nätverk av specialister inom Engineering och IT kan snabbt bidra med kunskaper på den nivå som produktionen kräver. Vi kan också stå till tjänst med världsledande kompetens inom projektledning.

Vad Modis kan erbjuda

Vi erbjuder inte bara ditt företag de skarpaste hjärnorna. Vi samarbetar också sida vid sida för att utarbeta lösningar för de utmaningar du står inför inom Industrial Robotics och elektronik.


  • Tillverkning & leveranskedja
  • Kvalitets- och projektledning
  • IT-drift
  • Design och prototyputveckling av hårdvara
  • Applikationsstöd
  • Datacenter & Nätverksstöd
  • Projektledning
  • Agile/SCRUM