Branscher som vi betjänar | Modis

Branscher

Vi sammanför några av de skarpaste tekniska begåvningarna i världen för att utföra, förvandla och förnya inom våra tre specialiseringsområden

1. Industriell robotteknik & Elektronik 

För att åstadkomma ny tillväxt måste företag på den här marknaden investera i ny teknik och förstärka sin konkurrenskraft för att ta tillbaka marknadsandelar från konkurrenterna. I en hårt konkurrensutsatt miljö hjälper vi dig att bli en vinnare.
Learn More

2. Life Sciences

Internet of Things förflyttar sig ut från hushållen och till lantbruk och bearbetningsanläggningar i hela världen. Drönare kan hjälpa till att övervaka grödor och skrämma bort rovdjur; AI-drivna system ger kvalitetsstyrning med precision och modeller för efterfrågan. Belastningen av en konstant global befolkningsökning som har högre kvalitetskrav på läkemedel och medicinteknik ger företag som gynnar nyskapande enorma möjligheter.
Learn More

3. Tillverkningsteknik 

Automatisering på fabriksgolvet och alltmer komplex datakompetens driver framtidens tillverkningsteknik mot automation och smarta fabriker. Modis tillhandahåller talanger som får det att fungera, vare sig det gäller användning av alltmer sofistikerade robotar som kompletterar mänskliga funktioner eller att utnyttja den otroliga ökningen av stordata och AI till att automatisera leveranskedjan. Vi hjälper dig att använda CAE och CAD och även snabb prototyputveckling och marknadsföring.
Learn More

4. Telekom & Media 

Nya kommunikationsparadigm drabbar branschen. Största delen internetanslutningar i Kina är mobilbaserade, 5G får ökad betydelse och nya transoceana optiska kablar läggs för att se till att internet klarar av den ökande efterfrågan. Ansluten utrustning får antalet enheter med åtkomst till infrastruktur för telekom att öka exponentiellt. Om du bekymrar dig över projektledning, infrastruktur och säkerhet, och även nätverksarkitektur, kan du med hjälp av våra tjänster fortsätta att ligga i framkant.
Learn More