Expertis inom tillverkningsindustri | Modis

Tillverkningsindustri

Inom euroländerna och APAC växer tillverkningsindustrin alltmer. I takt med denna utveckling är det viktigt att identifiera och minimera risker redan innan produkter tillverkas.

En annan viktig faktor för tillväxt är att hålla innovationstakten uppe.

Aktuella trender inom tillverkningsindustrin: smartare tänkande inom tillverkningsindustrins konstruktionsprocesser. Införande av nya digitala metoder för att stresstesta produkter och servicedata. Analyser av färdiga produkter för att förstå inverkan på tekniskt arbete i framtidens produktion.

1. AI-assisterad konstruktion

Både teori och praktik förändrades när datorerna fick mer inflytande på industriell konstruktion genom Computer-Aided Design (CAD). Denna teknik bidrog till att vi kunde tillverka säkrare produkter, på kortare tid och få mindre avfall. Idag konstrueras de flesta produkter med den här metoden.

Nästa steg i den här designrevolutionen är artificiell intelligens. Det kan vara svårt och tidskrävande att optimera konstruktioner. Men med AI-drivna CAD-verktyg kan man optimera spännings- och värmefördelningen och deformationer medan nya mönster simuleras direkt. På detta sätt kan man minska tiden för konstruktionsarbetet och samtidigt skapa bättre produkter.

Vi har ett globalt nätverk på över 18 000 medarbetare med gränsöverskridande expertis inom tillverkningsindustri, industrialiseringssupport och hantering av leveranskedjan. Vi kan mobilisera våra medarbetare på kort tid och förbättra konstruktionsprocessen i din verksamhet – internt eller som utlagd tjänst.

2. AR/VR

Nyttan av Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) för konsumentprodukter har diskuterats länge. Men dessa tekniker har också visat stor potential för att förbättra standardiserade driftsprocedurer inom industrin.

AR och VR kan tillämpas på underhåll och fjärrstyrd assistans för att minska påverkan av den mänskliga faktorn och tillhandahålla viktiga driftsdata till underhållspersonal. AR omfattar verktyg som assisterar med snabb prototyputveckling och visualisering i konstruktionsfasen.

3. Data och analys

Ingenjörer har ofta varit skilda från det dagliga arbetet inom industrin. Men med övervakning av sensordata från maskiner i realtid ändras detta. Ingenjörerna kommer nu närma sig fabriksgolven för att informera om hur forskningsprogrammen genomförs. Genom sensordata får de information om hur tillverkningsmetoderna påverkar den praktiska användningen. Dessa data utgör sedan underlag vid förhandlingar med både kunder och leverantörer.

När maskiner havererar behöver man inte invänta gamla kommunikationskedjor. Felen identifieras direkt och korrigeras på befintliga och framtida konstruktioner. I kombination med snabb prototyputveckling blir det möjligt att reparera eller byta till nya produkter innan produktionen startar.

Vår tillverknings- och datacentersupport kan samarbeta med ditt företag för att bedöma hur data och analyser bäst ska användas för att förbättra din tillverkningsprocess.

Samarbete med Modis inom tillverkningsteknik

Våra ingenjörer drar nytta av den ständiga förändringen inom denna sektor. Vi erbjuder en förstklassig digital kompetens och ser alltid till att ni ligger steget före inom tillverkningsindustrin.


  • Tillverkningsteknik
  • Maskinteknik
  • Projektledning
  • Lösningsarkitektur
  • Programvaruteknik
  • Datacenter & Nätverksstöd

Sammanfattning av landningssidan för branscher: Inom tillverkningsteknikens föränderliga miljö är det nödvändigt att identifiera och mildra potentiella risker innan en produkt börjar produceras. Vi tillhandahåller talangerna som hjälper ditt företag möta förändringar. Vi hjälper också till med snabb utveckling av prototyper och marknadsföring av produkterna.