Expertis för Life Sciences | Modis

Life Sciences

Life Science-industrin är på snabb frammarsch och utvecklas i rekordfart.

Den digitala revolutionen bryter mark inom både läkemedelsbranschen, bioteknik och livsmedelsindustrin.

Dessa förändringar minskar inte enbart kostnader och ökar vinstmarginaler – de förbättrar också livskvaliteten för människor och räddar liv.

Företag som är verksamma inom Life Science måste balansera en ökande prispress mot kostnaden för innovation i en miljö med komplexa regelverk. De som lyckas kan se fram emot en långsiktig kapitalökning.


Tre trender i fokus:

1. Stordata för Bioteknik

Digitaliseringen och den allt större användningen av dataanalyser har ett stort inflytande på hanteringen av levande system och organismer för att framställa innovativa produkter. Dessa områden kan förenkla bedömningen av potentiella forskningsmål och framställningen av botemedel.

Stordata är på väg att bli en betydande aspekt inom kliniska prövningar. Processer och analyser av stora mängder data, anslutning av utrustning för fjärrövervakning av tester och molnbaserade tester kräver sofistikerad integration av Life Science och IT.

Våra kunniga forskare och IT-experter kan definiera vilken datahantering som krävs för att uppnå just dina mål.

2. Förändrade regelverk

De globala och nationella regelverken förändras. Att navigera genom dessa (till exempel programmet för identifiering av medicinska produkter för läkemedel) kräver detaljerad kunskap både om produkterna och regelverket.

Alla moment måste övervägas noggrant – från stegvisa genomföranden och krav på data för olika element (t.ex. ingredienser och kliniska uppgifter) till effektivt driftunderhåll.

Samtidigt innebär dataskyddsförordningen (GDPR) strängare krav på hur data samlas in, behandlas och används. Detta påverkar hur företag väljer att utöka sina datamängder, hur forskning och utveckling bedrivs och hur produkter marknadsförs.

Vi hjälper dig att hitta rätt bland regelverken. Våra tekniska skribenter skriver texter för, faktablad, förpackningar och presentationer, både för offentliga myndigheter och bredare publik. Vi tillhandahåller forskare eller åtar oss att utföra observationsstudier åt dig. Onshore, nearshore eller offshore.

3. Uppkopplade lantbruk

Lantbruk är i hög grad beroende av tillfällig arbetskraft. Arbetet är hårt, enformigt och ska utföras oavsett väder. Lösning: låt robotar och drönare lätta på bördan.

Precis som bilar är lantbruksmaskiner på väg mot fullständig automatisering. Robotar kommer att plocka frukt, ta upp grönsaker och transportera dem över fälten under dagen. På natten lyser de ultraviolett ljus på bladen för att utplåna skadliga organismer. Drönarlika ”robotbin” kommer att upptäcka växter och pollinera dem automatiskt. Eftersom skörden endast plockas vid exakt rätt tidpunkt kommer även svinnet att minska.

Då många jordbruk ligger avsides måste lokala kommunikationsnätverk etableras för att möjliggöra anslutning till Internet of Things. Det krävs också en utveckling av AI så att assistansen från robotar kan förbättras.

För att framtidens lantbruk ska ta form behövs en blandning av kunskaper inom Life Science, IT och Engineering. Vi kopplar ihop specialister från dessa tre sektorer och låter dem analysera vad som fungerar bäst för grödorna. De konstruerar och utvecklar också prototyper av de verktyg som krävs samt skapar och styr programvaran som stöd till dina assistenter.

Vad Modis kan erbjuda

Vi hittar inte bara de mest begåvade personerna i världen och kopplar ihop dem med ditt företag. Vi samarbetar också med dig för att ta fram lösningar på dina utmaningar.


  • Förklinisk forskning
  • Kliniska studier
  • Inlämning och godkännande
  • Prissättning och ersättning
  • Tillverkning
  • Go to market
  • Vård och omsorg

Insamling och analys av stordata, automatisering inom lantbruk, navigering i miljöer med komplexa regelverk. Allt detta måste företag som vill utveckla vinstdrivande innovationer hantera.