Expertis för telekom & media | Modis

Telekom & Media

Vi står inför en tid av global sammankoppling.

Antalet enheter inom Internet of Things (IoT) kommer att öka explosionsartat precis som enheternas efterfrågan på kund- och företagsnivå.

Den här snabba utvecklingen belastar befintliga nätverk i stor utsträckning vilket driver på framväxten av nya innovativa lösningar.

Tillväxtmarknader drar nytta av denna nystart av infrastrukturen för telekommunikation genom att fokusera på mobil utbyggnad. Idag går huvuddelen av internetdata i Kina genom luften istället för under marken.

Nya transkontinentala undervattenskablar läggs ut för att säkerställa att internet kan hanteras globalt och även av privata företag. En digital krusning på vattenytan har blivit en kraftig vågrörelse.

Utifrån den stora efterfrågan och datamängden som passerar genom dessa nätverk kan vi se tre tydliga trender:

1. Säkerhetsfrågor stärker tillväxten av Internet of Things

Efter åratal av PowerPoint-bilder och skämt om hur IoT kan få ett kylskåp att beställa mjölk så börjar vi se den faktiska omfattningen av denna förändring. Betänk att antalet anslutna enheter ökar från 8,4 miljarder 2017 till 20,4 miljarder år 2020.

Det handlar inte bara om datorer och smartphones. Även bilar, hem, kontor och kylskåp ansluts till internet. Och i takt med att sammankopplingen växer och skapar ytterligare automatisering blir vi ännu mer beroende av internet och dess anslutningar.

Men det finns risker. Varje extra enhet erbjuder en möjlighet för hackers och cyberbrottslingar att få illegal åtkomst till nätverk och värdefulla data. Dessa personer kan också komma åt rökdetektorer, säkerhetssystem eller medicinsk apparatur och åsamka livshotande skador.

Innan företag kan uppleva fördelarna med IoT måste de förbättra sin näthantering, brandväggar och hårdvaruintegrering. Tillverkarna drar redan sitt strå till stacken genom att höja säkerheten för både programvaru- och hårdvarukonstruktion.

Vårt globala nätverk av nästan 30 000 medarbetare har expertis inom teknik och IT. Vi har rätt lösning för dig. Oavsett om det gäller design och prototyputveckling av IoT-enheter, planering och drift av övervakning och styrning av nätverkstjänster eller att säkerställa bästa möjliga säkerhet för dina nätverk.

2. Ökad dataanvändning kräver bättre nätverk

Den enorma tillväxten av antalet anslutna enheter driver på företags och konsumenters efterfrågan på tillförlitlig och snabb åtkomst till trådlösa nätverk. En annan pådrivande faktor är att smartphones övergår till att vara mobila hotspots som kan ansluta ytterligare enheter till internet. Nätverksoperatörer kommer att behöva hantera en förväntad ökning av dataanvändning på 700 % mellan 2016 och 2021.

Våra medarbetare är specialister inom såväl mobilutveckling och testning som genomförande av ändringar i infrastruktur. Vi har rätt talang för dina behov och kan även själva åta oss nya utvecklings- och innovationsprojekt.

3. Digitalisering är framtiden

Kunderna vill kunna kommunicera med företag och utföra uppgifter utanför kontoret med digital utrustning. Löftet om kostnadsminskning för konsumenter som har AI kan endast helt uppfyllas när kommunikationen är digital. Det är därför av största vikt att företag kan migrera kunder till digitala kanaler.

För att upprätthålla kontrollen måste mobila online- och offline-kundkontakter och säljkanaler vara digitalt länkade och lagrade i en enda databas. När detta sker får företagen större kunskap om sina kunder. De får då en effektivare försäljning och kan lägga mindre tid på att söka uppgifter om dem, samtidigt som kunderna blir nöjdare.

Vårt nätverk av specialister inom Engineering och IT kan snabbt uppfylla digitaliseringsbehovet. De erbjuder också världsledande projektledningskompetens och kan implementera beprövade och testade metoder och processer.


Vi samarbetar med dig och löser tekniska utmaningar

Det har aldrig tidigare funnits en så spännande tillväxtperiod inom telekommunikation. Därför har vi valt att ta oss an de branschproblem som uppstår ur ett mångfacetterat perspektiv. Vi ser fram emot att samarbeta och hitta rätt lösning för dig. Vare sig det gäller utveckling och underhåll av nya programvarutjänster, utveckling av prototyper för ny IoT-hårdvara eller att utöka databaser för hantering av global efterfrågan.


 • Mobilitet (Native, Multi/SO Platform, Mobile First)
 • UX/UI-expertis
 • Agile/SCRUM
 • Stordata
 • Cybersäkerhet
 • System för innehållshantering och utbildningsplattformar
 • E-learningtjänster (utbildning och redaktionell)
 • E-handel
 • Plattformar för abonnemang och annonsering
 • Säkerhet för infrastrukturverksamhet
 • Nätverksarkitektur, terminaler och utrustning
 • IT-verksamhet
 • Design och prototyputveckling av hårdvara
 • Applikationsstöd
 • Datacenter & Nätverksstöd