Här utvecklas framgång

Sök jobb och bli Modis-konsult


Här får jag utvecklas åt det håll jag vill

Vidareutbildning, nya certifieringar och möjligheten att vara med och påverka sin egen karriär. Fördelarna med att arbeta som konsult på Modis är många.

I takt med att digitaliseringen ställer allt högre krav på företag så växer behovet av att snabbt kunna få tillgång till människor med specialistkunskaper som kan lösa affärskritiska problem.

”Det är där våra konsulter kommer in i bilden”, säger Cecilia Larzon, Business Manager på Modis. ”Vi förmedlar specialistkonsulter inom IT, Engineering och Life Science, tre områden mellan vilka gränserna håller på att suddas ut i takt med att digitaliseringen öppnar nya dörrar. Vi har som ambition att ligga i framkant för att förstå en sådan utveckling, och dess möjligheter.”

Modis vill vara en del i att hjälpa organisationer utmana beprövade metoder, genomföra lyckade omställningar och anpassa sig till de nya förutsättningar som digitaliseringen för med sig. Och man är övertygade om att nyckeln till framgång är att ha rätt människor på plats.

”För att kunna attrahera den bästa kompetensen erbjuder vi våra konsulter möjligheten att forma sin egen karriärsresa”, säger Cecilia.

"Det här är framtiden"

Modis medarbetare Faisal Waliullah är systemutvecklare och arbetar med olika uppdragsgivare inom flera branscher. Han har en nyckelkompetens inom C#, ett objektorienterat kodspråk som är en del av .NET-plattformen.

“Allt började med att jag blev intresserad av spelutveckling i högstadiet. Så jag började tidigt studera olika kodspråk. Det intresset har jag tagit med mig in i min yrkeskarriär och får möjlighet att utöva i flera olika uppdrag”, säger han.

För Faisal ger de varierande utmaningarna en större kunskapsbredd, något som han kan ta med sig in i nästa uppdrag.

”Jag tror verkligen att det här är framtiden. Jag har tidigare varit anställd på företag, men det är mycket mer givande att arbeta som konsult. Jag får lära mig så mycket från olika branscher och det gör att jag kan bidra med mer när jag anlitas av nästa kund. Jag får både en större överblick och en spetskompetens som jag troligtvis inte haft annars”, säger han.Att påverka sin egen karriär

Med sina tjugo års erfarenhet och sin globala räckvidd har Modis byggt upp ett globalt nätverk av medarbetare för att kunna erbjuda specialiserad kompetens och smarta digitala lösningar till företag och organisationer.

Samtidigt har Modis en uttalad strategi att förstå och vara med om att utveckla varje medarbetares potential. Genom så kallade karriärsamtal säkerställer man att både kunden och konsulten får ut mesta möjliga av varje specifikt uppdrag.

”Jag tror att möjligheterna att lära sig och testa nya saker är ännu bättre i konsultrollen än som anställd. Oavsett om man vill ha en ny certifiering, testa på att verka inom flera olika branscher eller jobba i något annat av de tjugo länder där Modis är verksamma så är det viktiga att konsulten känner att han eller hon kan påverka sin egen karriär i stor utsträckning”, säger Cecilia.

"Utvecklas åt det håll jag vill"

Som arbetsgivare vill Cecilia skapa en miljö där alla önskemål är välkomna.

”Det viktigaste är att ha en bra dialog med konsulten och prata om framtiden, förväntningar och målsättningar. Det gör vi regelbundet varje år vid ett karriärssamtal och därefter sätter man planen för nästkommande år. Som arbetsgivare vill jag skapa ett förtroende där alla önskemål är välkomna”, säger hon.

Målsättningen är alltid att konsulten ska känna att uppdraget han eller hon befinner sig på är givande.

“På Modis är konsultcheferna alltid närvarande, de besöker företagen löpande och ser till att jag utvecklas åt det håll jag vill”, säger Faisal.