Tennet TSO gaat raamovereenkomst aan met Modis Engineering

Tennet TSO gaat raamovereenkomst aan met Modis Engineering

Augustus 2018 - Modis Engineering is samen met Omexom en Tebodin gekozen als nieuwe preferred supplier voor Maintenance & Preservation van elektriciteitsnetbeheerder TenneT. Samen met advies- en ingenieursbureau Movares gaat Modis Engineering voor de regio West de engineeringspakketten uitwerken voor de preventieve en correctieve vervanging van de verschillende assets op de hoogspanningsstations.

TenneT staat voor een grote vervangingsopgave. De raamovereenkomst voor de engineeringswerkzaamheden voor Maintenance en Preservation omvat werkzaamheden aan diverse primaire, secundaire en tertiaire installaties. Binnen de bestaande 380kV- en 150kV infrastructuur, vallen diensten van overwegend kleinschalige, preventieve, correctieve en seriematige vervanging van primaire en secundaire componenten.

Inspecties en oplossingen

TenneT heeft de raamovereenkomsten gesloten voor een duur van twee jaar met een optie van verlenging van drie keer een periode van twee jaar. De aanbesteding bestond uit drie percelen, te weten de regio’s Noord, Zuid en West. Modis Engineering zal samen met Movares voor de regio West de engineeringspakketten uitwerken voor de preventieve en correctieve vervanging van de verschillende assets op de hoogspanningsstations.

Binnen deze engineeringspakketten voert zij de inspecties uit naar de huidige stand van zaken, zal het ontwerp maken, schrijft de bestekken en zal zorgen voor de juiste verwerking van de as built gegevens, zodanig dat de aannemer de werkzaamheden veilig en goed kan uitvoeren en de documentatie nadien weer actueel is.

Over TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met activiteiten in Nederland en Duitsland. Met bijna 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgt TenneT voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers. Met zo’n 4.000 medewerkers realiseert TenneT een omzet van 3,9 miljard euro en een totale activawaarde van 21 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. De focus van TenneT ligt op het ontwikkelen van een geïntegreerde Noordwest-Europese energiemarkt en het faciliteren van de energietransitie. TenneT zet zich in om te voldoen aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

Over Movares

Movares is een advies & ingenieursbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit in alle fasen van multidisciplinaire projecten. De 1.000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Movares zet zich dagelijks in voor een leefbare, bereikbare en duurzame samenleving.