Job Description - Projectleider IT - database applicaties in Bruxelles
Return to jobs

Projectleider IT - database applicaties

Référence D’emploi: 34289

Posté sur 10 November 2022
Ville
Bruxelles

Introduction

Beheren en implementeren van ICT-projecten voor interne klanten of externe klanten teneinde technologische oplossingen te ontwikkelen voor de optimalisatie van de

Organisatieprocessen en het bereiken van de organisatiedoelstellingen

Company/Department

De Vlaamse overheid heeft heel wat vastgoed in eigendom. Niet alleen in functie van de huisvesting van haar eigen diensten, maar evenzeer en vooral in relatie tot het maatschappelijk en economisch functioneren van Vlaanderen. Als publieke actor, eigenaar en gebruiker heeft de overheid een belangrijke en (beeld-)bepalende voorbeeldfunctie. Daarom gaat de Vlaamse overheid voor duurzame huisvesting door middel van rationeel ruimtegebruik, zuinig energie- en waterverbruik enz. Ook vanuit bedrijfsmatig oogpunt is het van belang dat de Vlaamse overheid haar vastgoed in portefeuille als een ‘uitstekende huisvader’ beheert.

Function information

Daartoe heeft Het Facilitair Bedrijf en het Departement Informatie Vlaanderen het project van de vastgoeddatabank opgestart. Sinds 2012 vormt de vastgoeddatabank het online platform voor het uitwisselen van vastgoedgegevens van de entiteiten van de Vlaamse overheid, over zowel gebouwen als percelen. De Vastgoeddatabank is dé authentieke bron voor gebouwgegevens binnen de Vlaamse overheid. Het is een bouwsteen die meer en meer toepassingen en koppelingen ontdekt intern, in relatie tot andere entiteiten en ook t.a.v. lokale en semi-publieke besturen.

Concreet is koppeling van de vastgoeddatabank met volgende systemen van belang:

· het facilitair management informatie systeem (FMIS) van o.a. Het Facilitair Bedrijf en GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

· de energiedatabank van het Vlaams Energiebedrijf.

· de website ‘vastgoedmarkt Vlaamse overheid’ waardoor vastgoed dat onderbenut is of overgedragen mag worden verzameld wordt.

· het personeelssysteem van de Vlaamse overheid (Vlimpers) en niet-geautomatiseerde datastromen met personeelsinformatie per gebouw.

· het overkoepelende platform vastgoedmobiliteit.

· een document management systeem (bv Sharepoint).

·

Deze functie richt zich niet louter op het operationaliseren van koppelingen maken, maar ook de opname van het project van de vastgoeddatabank, voorstellen doen ter verbetering, het opvolgen van de geplande wijzigingen, … in de vastgoedinvoermodule (APEX) in samenwerking met team ICT van Het Facilitair Bedrijf en de vastgoedrapportering (COGNOS) in samenwerking met Agentschap Informatie Vlaanderen en externe consultants. Daarbij zal de uitbreiding van de dataset met het vastgoed van lokale en semi-publieke besturen een belangrijke rol spelen.

Requirements

· De opleidingsvereisten voor deze functie zijn bachelor, master of equivalent door ervaring.

· Tenminste 2 - 3 jaar ervaring is vereist.

· Ervaring in en/of goede kennis van IT processen is een sterke troef (Functionele analyse)

· Verantwoordelijkheidszin en klant- en resultaatgericht.

· Goede communicatievaardigheden en kan goed onderhandelen.

· Analytisch en probleemoplossend vermogen, kan goede planningsvaardigheden voorleggen.

· Georganiseerd, kan prioriteiten correct inschatten en slaagt erin de verschillende betrokken partijen van een project te coördineren.

· Medewerkers (projectleden) vanuit een niet-hiërarchische positie aansturen, motiveren en coachen om projectdoelstellingen te behalen.

Offer

De Vlaamse ICT-vereniging is een kosten- en kennisdelende organisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking stelt van haar leden-overheidsorganisaties. Dit met het doel om deze leden te ondersteunen bij het realiseren van het ICT-beleid en bij het afstemmen van het ICT-beleid op de noden en doelstellingen van de overheidsorganisatie. De vereniging richt zich dan ook specifiek op ICT-expertise die cruciaal is om een brug te slaan tussen de bedrijfsvoering enerzijds en ICT anderzijds.

Hierbij wordt een hoge wendbaarheid gehanteerd, waarbij de ter beschikking gestelde profielen kunnen doorstromen tussen de verschillende leden van de vereniging. Een aanbeveling die hierbij gehanteerd wordt is een doorstroming van de functie binnen een termijn van maximum 4 jaar naar andere overheidsorganisaties en meewerken aan projecten waar meerdere beleidsdomeinen en leden bij betrokken zijn.

Het is in deze context dat de functie zal ingeschakeld worden binnen de leden van de Vlaamse ICT-vereniging. Daarbij wordt een hoge mate van strategisch en klantgericht denken gehanteerd, waarbij de functie essentieel deel zal uitmaken van de organisatie in een duurzaam partnership op (middel)lange termijn.

Information

Martijn Vandendriessche

003224828290

martijn@modisbelgium.be